Link  
  
 
Keten praktijk

Frug I Com organiseert diverse activiteiten om de introductie van de digitale bedrijfstaal voor de keten van aardappelen, groenten en fruit te stimuleren. Er lopen een aantal praktijkproeven met de GS1-standaards voor codering (product- en adrescodering ) en electronische communicatie (verzendbericht). Ook het standaard palletlabel van GS1 wordt in de praktijk toegepast. Frug I Com wil met deze pilots de GS1-standaards en het gebruik ervan verbeteren voor de AGF-keten. Het draait om de informatie die in de code van de standaard ligt opgeslagen; is deze bruikbaar voor alle schakels in de keten? 

Daarnaast is het van belang dat de standaard dankzij de verzendcode en het verzendbericht de traceerbaarheid goed borgt. Tot slot moet ieder (complex) bedrijf met het gebruik van de standaard uit de voeten kunnen. Die vragen zijn verwerkt in de praktijkpilots.
  
 
Praktijkpilots  

In 2006 - 2008 zijn een aantal pilots in de praktijk uitgevoerd om te toetsen of de GS1 standaarden geschikt zijn voor de AGF-keten. Naast toetsing is gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn in de standaard om daar waar geen fit is deze fit te realiseren.

Voor de periode 2009 - 2011 worden een aantal ketenpilots opgestart.