Partners  
  • Kester Maasland (APG; Action Pearl Growers);
  • Greenpack;
  • TNI (Terra Natura International);
  • Hollander Barend.
 
FresQ

FresQ is een afzetorganisatie die zich laat kenmerken door een innovatieve groep van zo’n 75 producenten van groenten onder glas. De ruim 740 hectare productie van deze telers is verdeeld over ruim 100 locaties. Binnen FresQ is een brede variatie van tomaten, paprika’s, aubergines, pepers en komkommers vertegenwoordigd, waarbij tomaten en paprika’s de boventoon voeren.

Samen hadden de aangesloten leden van FresQ in 2008 een jaaromzet van ruim € 393 miljoen. Daarmee is FresQ de tweede speler in Nederland wat betreft de afzet van glasgroenten. Op vooruitstrevende wijze wordt inhoud gegeven aan de productie, verpakken en vermarketing van de producten. Door ketenregie en ketenverkorting wordt een kwalitatief hoogstaand product afgeleverd gericht op de wensen van de afnemer.

 
Doelen

Bepalen hoe diverse standaards efficiënt inzetbaar zijn vanaf het primaire bedrijf via de handelsorganisatie naar de retailer. Het betreft de standaards voor productcodering, adrescodering, palletlabel met SSCC voor pallet identificatie en verzendbericht .

 
Praktijkpilots  

In 2006 - 2008 zijn een aantal pilots in de praktijk uitgevoerd om te toetsen of de GS1 standaarden geschikt zijn voor de AGF-keten. Naast toetsing is gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn in de standaard om daar waar geen fit is deze fit te realiseren.

Voor de periode 2009 - 2011 worden een aantal ketenpilots opgestart.