Founders
Een aantal organisaties hebben Frug I Com opgericht en vorm gegeven. Dit zijn de founders. Deze zijn ook vertegenwoordigd in het Frug I Com bestuur.
 
CBL

Als belangrijkste afzetkanaal voor AGF is de Nederlandse Retail aangesloten middels het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Het CBL is de koepelorganisatie van de supermarkten in Nederland en treedt op als spreekbuis en belangenbehartiger.
www.cbl.nl

 
GroentenFruit Huis

DPA en Frugi Venta werken sinds 1 januari 2014 samen in GroentenFruit Huis. www.groentenfruithuis.nl
 
GS1  

GS1 Nederland is een neutrale organisatie zonder winstoogmerk die bedrijven helpt bij het verbeteren van uw bedrijf- en/of ketenoplossingen op basis van wereldwijde standaards. GS1 ontwikkelt standaards en in samenwerking met Frug I Com richtlijnen ten behoeve van de optimalisatie van de goederen- en informatiestromen in de AGF-keten. (Zie voor de dienstverlening van GS1 bij: Wie kan u helpen?)

www.gs1.nl

 
LTO Nederland  

Het samenwerkingsverband LTO Nederland van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Samen met Frug I Com wordt actief ingezet om de elektronische uitwisseling van keteninformatie te verbeteren in toepasbare mogelijkheden voor de boeren en tuinders.
www.lto.nl

 
Productschap Tuinbouw  

Het Productschap Tuinbouw is als belangenbehartiger voor alle tuinbouwketens gericht op het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouw wereldwijd . Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in de tuinbouw investeren zij in promotie, kwaliteitsbeleid en onderzoek.
www.tuinbouw.nl