Kennisdossiers  
 
Vraag en aanbod

Bij het inkopen en verkopen van producten staat het creëren van vraag en aanbod centraal en dit is ook meestal de kerntaak van een bedrijf. De invulling hiervan is voor elk bedrijf verschillend.

Een teeltbedrijf is over het algemeen sterk in aanbod van producten en minder in de verkoop ervan. Hiervoor zijn ze vaak aangesloten bij handelsbedrijven of een veiling/coöperatie. Deze zorgen voor de verkoop van de aangeboden producten. Dit kan enerzijds door het aangeboden product aan te bieden aan de markt (potentiële afnemers) of juist eerst te verkopen (vraag creëren) en daar later het product aan te koppelen. In alle gevallen is het van groot belang dat de juiste gegevens over de aantallen en prijs gecommuniceerd worden. Daarbij komt het steeds vaker voor dat met aanbodprognose wordt gewerkt.

 
Digitale order  

Er zijn diverse mogelijkheden in het referentiemodel (rapport Frug I Com - processen in de AGF) weergegeven van de totstandkoming van een order en transacties. Veel in- en verkopen worden telefonisch afgehandeld maar altijd is er een electronische bevestiging, de digitale order, nodig. Dit kan via email/fax of bestelprogramma via EANCOM of XML. Door te werken met EAN-codes kan het digitaliseren verder doorgevoerd worden en kunnen veel fouten verkomen worden.