Gebruik maken van het FIC Service Pack?

Wilt u meer weten over standaard coderingen of wilt u weten welk servicepack het beste bij uw bedrijfsvoering past? Neem dan contact op met de Frug I Com service desk:

  • Telefonisch: +31 (0)70 33 55 010
  • E-mail: info@frugicom.nl 
  • Fax: +31 (0)70 33 55 020
 
Servicepack Professional  
Als u een stap verder wilt zetten in het optimaliseren van uw informatiemanagement kiest u voor het uitgebreidere Service Pack Professional. Met dit pakket kunt u niet alleen uitgebreidere informatie toekennen aan uw producten, maar ook bedrijfsprocessen op het gebied van teeltinformatie, bestellingen, leveringen, facturatie en pakbonnen verder verbeteren. Hiermee worden kosten naar beneden gebracht en fouten voorkomen.
 
Gebruiksrecht  

Alle GS1 coderingen worden uitgegeven middels een zogeheten gebruiksrecht. Voor dit gebruiksrecht worden jaarlijkse kosten in rekening gebracht bij de afnemer van de codes. 

Voor het servicepack Professional zijn de jaarlijkse kosten voor het gebruiksrecht afhankelijk van de jaaromzet van het bedrijf.

  
Waarom FIC Service Pack  

Met de GS1-Barcodes maakt u uw producten, verzendeenheden (pallets, fusten, containers, enz.) en locaties (adressen, maar bijvoorbeeld ook kassen/percelen/magazijnen) wereldwijd uniek identificeerbaar en kunt u (aanvullende) informatie met behulp van EDI berichten naar uw handelspartner versturen. Door op deze wijze informatie met de handelspartners in de keten uit te wisselen, worden invoerfouten of miscommunicatie - en daardoor kosten -  in de keten gereduceerd.

De kwaliteit van productidentificaite met behulp van codering en de daarbij behorende barcode is belangrijk voor de onderlinge communicatie. Frug I Com Support Desk biedt met de Code Service Dienst aan de AGF-sector een extra dienstverlening. Doelstelling is de algemene kwaliteit van codering van artikelen en locaties in de
AGF-sector op een hoog niveau te brengen en te houden, het gebruik van codering te stimuleren en de toepassing in de sector te verbreden.

Klik hier om de GLN brochure te openen die GS1, in samenwerking met Frug I Com, heeft ontwikkeld voor de AGF sector.