Voordelen  
Met behulp van gestandaardiseerde logistieke- en productinformatie kunt u ook uw eigen bedrijfsprocessen verder optimaliseren en kosten besparen. De beladingsgraad bij transport kan omhoog, er is minder derving van producten en u kunt een hogere leveringszekerheid bieden.
 
waarom standaards?  
Het werken met standaards vermindert de kans op fouten doordat alle ketenpartijen over betrouwbare en kwalitatief goede informatie beschikken. Retailers als Aldi en Lidl eisen op dit moment al betrouwbare informatie in de vorm van identificatie van teler en verwerker via GLN-coderingen. Ook andere grote Europese retailconcerns eisen informatiemanagement op hoog niveau. Het opvolgen van GlobalGAP normen vraagt eveneens het gebruik van standaards om betrouwbare informatie te kunnen leveren. Al met al: wilt u leverancier van de retail blijven, dan is het van groot belang tijdig op deze ontwikkeling in te spelen en verassingen voor te zijn.
 
GS1 standaarden brochures  

Voor de Groenten Fruit sector zijn er door GS1 enkele informatie brochures opgesteld in samenwerking met Frug I Com. Deze brochures geven de sectorbedrijven informatie over het gebruik van de standaarden. Klik op de brochure hieronder om de PDF versie te openen.

GTIN brochure (NL)
GLN brochure (NL)

GTIN brochure (ENG)
GLN brochure (ENG)
GS1 Value Brochure (ENG)

GTIN brochure (DE)